ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 06.05.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

  • Klienti zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každé 2 týždne až do odvolania.
  • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení.
  • Dovolenky klientov sú povolené bez obmedzenia.
  • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
  • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.

Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461

v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

  • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
  • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi, dňa 06.05.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

otvoriť galériu

V piatok, 14. 1. 2022 sa konala burza zimného ošatenia. Klienti si mohli vybrať z rôznych odevov a obohatiť si nielen svoj šatník, ale aj botník iba za jeden milý úsmev.

Zverejnené: 30.1.2022
otvoriť galériu

7. januára 2022 sa v našom zariadení s malým divadelným predstavením pripomenul príchod troch kráľov. V hlavných úlohách sa predstavili naši klienti.

Zverejnené: 28.1.2022
Otvoriť fotogalériu

Dňa 16.12.2021 sme sa zúčastnili vedomostnej súťaže, ktorú organizovala spoločnosť DODS. Súťaž prebiehala online formou. Zúčastnilo sa 26 súťažiacich z 10 zariadení.

Zverejnené: 3.1.2022
Otvoriť fotogalériu

V našom zariadení sa konajú komunity, alebo inak povedané stretnutia s pani riaditeľkou. Stretávame sa spoločne v jedálni, kde nás informuje o aktuálnych opatreniach, ktoré sú v našom zariadení momentálne prijaté.

Zverejnené: 3.1.2022

Pages