ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Významnými osobnosťami v slovanských dejinách, ktorí sa zaslúžili o formovanie duchovného a kultúrneho dedičstva boli bratia zo Solúna Cyril a Metod.

Zverejnené: 16.7.2021

Klienti na základe individuálnych potrieb pravidelne vykonávajú špecifické rehabilitačné cvičenia s využitím rôznych pomôcok a techník.

Zverejnené: 16.7.2021

Dôležitou súčasťou je aj pravidelné informovanie klientov o novinkách a pravidlách, ktoré sa týkajú života v zariadení. Spätná väzba, zrozumiteľné a doplňujúce usmernenia sú aspektom kvalitnejšieho spolunažívania.

Zverejnené: 16.7.2021

Na sladkej a lahodnej bublanine si pochutili klienti vďaka možnosti oberania chutných čerešní.

 

Zverejnené: 16.7.2021

Pages