ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Klienti sa zodpovedne pripravovali nácvikom programu na spoločné vystúpenie na kultúrno-spoločenskej akcii v zariadení.

Zverejnené: 16.7.2021

Klienti, rodinní príslušníci i zamestnanci zariadenia sa tešia, že po uvoľnení epidemiologických opatrení sa po dlhom a náročnom období, za dodržiavania pravidiel a usmernení sa môžu opätovne stretnúť, porozprávať a z

Zverejnené: 16.7.2021

Pevne veríme a spoločne dúfame, že sa aktuálna situácia spojená s Covid-19 bude zmierňovať a postupne zlepšovať, aby sa mohli uskutočniť návštevy príbuzných pre klientov zariadenia.

Zverejnené: 8.4.2021

V spolupráci zariadenia a mesta Sereď sa na Veľkonočný pondelok pre klientov uskutočnil výnimočný a originálny zážitok.

Zverejnené: 8.4.2021

Pages