Novinky

Prijímatelia si hľadajú možnosti aktívneho a účelového využitia voľného času.

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnych služieb sú aktívni aj v rôznorodých činnostiach, na izbách, v priestoroch areálu zariadenia či  v altánku stretávajú a venujú činnostia

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnej služby sa v hojnom počte zapojili do pravidelného zveľadenia exteriéru zariadenia, tentokrát so zámerom pripraviť rozsiahly areál na Športové hry.

Zverejnené: 28.9.2020

Pages