ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Pokračujeme v spoločných oslavách našich jubilantov, kde si pri chutnom občerstvení, hudbe, tanci a radosti spríjemníme tieto výnimočné a sviatočné dni.

Zverejnené: 16.7.2021

Aktívnym pričinením našich šikovných klientov sme si mohli spoločne vychutnať úžitky prác v skleníku a to v podobe výbornej zeleninovej nádielky ako napr. reďkovka, šalát, bylinky.

Zverejnené: 16.7.2021

Naši klienti majú možnosť sa v zariadení duchovne obohatiť v kaplnke Božieho milosrdenstva , kde si pri slávení svätej omši posilnia spirituálne potreby.

Zverejnené: 16.7.2021

Na základe uvoľňovania opatrení naši klienti majú možnosť nákupu a využitia služieb v meste.

Zverejnené: 16.7.2021

Pages