ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Klienti sa pravidelne venujú úprave okolia v rozsiahlom areáli zariadenia. Hrabanie, zametanie, zbieranie, úprava plôch je niekedy náročná, no naši klienti sa pripoja v rámci svojich schopností.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti v priebehu celého mesiaca pripravovali na tohtoročnú zeleninovú úrodu v skleníku. Je to proces, ktorý si vyžaduje systematickú a pravidelnú starostlivosť.

Zverejnené: 8.4.2021

Spolu s klientmi oslavujeme sviatky a jubileá, kde v kolektíve, po gratuláciách, pri občerstvení, hudbe a tanci radostne trávime výnimočný, narodeninový deň.

Zverejnené: 8.4.2021

Veriaci klienti nášho zariadenia mali možnosť sa duchovne obnoviť prostredníctvom prijatia sviatosti zmierenia a účasti na svätej omši.

Zverejnené: 8.4.2021

Pages