ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Medzinárodný Deň žien sa oslavoval aj v našom zariadení.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti sa s radosťou zapojili do skrášľovania okolia areálu kvetmi. Oku lahodiace prvky, významne spestrujú celkový dojem. Svojimi pestrofarebnými odtieňmi vzbudzujú radosť a potešenie.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti sa zapojili do projektu z iniciatívy študentov Strednej Odbornej školy gastronómie, ktorého zámerom bolo upevňovanie sociálnych väzieb a posilňovanie medzigeneračných vzťahov.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti sa pravidelne venujú úprave okolia v rozsiahlom areáli zariadenia. Hrabanie, zametanie, zbieranie, úprava plôch je niekedy náročná, no naši klienti sa pripoja v rámci svojich schopností.

Zverejnené: 8.4.2021

Pages