O nás

My všetci sa v priebehu jednej sekundy môžeme stať ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Okrem telesnej starostlivosti je dôležitá pomoc duševná, ľudské slovo podané v správnej chvíli, pomoc blížnemu v jeho starobe, pomoc prekonať jeho pocit ťaživej samoty a beznádeje.

Starobu by sme nemali brať ako chorobu, ale ako neodlučiteľnú súčasť našej existencie. Človek v mladosti robí všetko, aby mal pre koho žiť, aby v starobe neostal sám a opustený...

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi sa nachádza v časti Sereď – Dolný Čepeň s rozsiahlym parkovým pozemkom. Ide o kombinované zariadenie, domov dôchodcov, DSS pre dospelých a špecializované zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre 115 klientov.  Celkový počet zamestnancov v zariadení, ktorí zabezpečujú komplexnú starostlivosť je 64

Pavilón A Okolie DD a DSS Okolie pred hlavnou budovou DD a DSS