Občianske združenie Slnko jesene

Občianske združenie Slnko jesene, Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLNKO JESENE

  • vzniklo v roku 2004 s cieľom skvalitniť úroveň klientov DD a DSS pre dospelých v Seredi.  Rozvíja záujmovú činnosť, zabezpečuje kultúrny rozvoj klientov, dodržiavanie občianskych a ľudských práv klientov, vo všeobecnosti ide o poskytovanie sociálnej pomoci.
  • Občianske združenie spolupracuje s mestom Sereď, ktoré na základe žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta poskytuje finančné prostriedky na aktivity klientov, napr. spoznávanie Slovenska, výlety po okolí nášho mesta, návšteva divadla...
  • Boli nám poskytnuté finančné prostriedky na vybavenie spoločenskej miestnosti a na vytvorenie modlitebne pre klientov a občanov mesta.
  • Občianske združenie získava finančné prostriedky aj z podielu 2% zaplatenej dane fyzických osôb.

Občianske združenie má založený účet v Slovenskej sporiteľni v Seredi č.: SK14 0900 0000 0002 0193 2023.

Ďakujeme, že nás podporujete.