Ošetrovateľstvo

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sa odvíja najmä od postoja personálu k práci, od morálno-etických vlastností, od schopnosti vžiť sa do problémov klientov a chápať ich ako jedinečnú bytosť.

Ošetrovateľská starostlivosť spočíva vo vykonávaní náplne jednotlivých pracovných činností - opatrovateľ, ošetrovateľ, zdravotná sestra, zabezpečujú hygienu, podávanie stravy, podávanie liekov, práca s bielizňou, sprievod klienta na vyšetrenia.

Dvakrát do týždňa prichádza do ošetrovne praktická lekárka a zabezpečuje nevyhnutnú lekársku starostlivosť. Ďalšia odborná starostlivosť je zabezpečovaná ambulantne. Ústavnú starostlivosť prijímateľom poskytuje Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a ďalšie odborné zdravotnícke zariadenia.

Cieľom starostlivosti zdravotného personálu je:

  • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie klientov v súlade so sociálnym prostredím
  • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti klienta,
  • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
  • zmierňovať utrpenie,
  • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
  • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
  • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o klientov,
  • monitorovať a uspokojovať potreby klienta súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým,
  • uplatňovať o starostlivosti o klienta získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.