Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu .