Starostlivosť

Človek je bytosť s bio-psycho-socio-spirituálnymi potrebami a našim poslaním je tieto atribúty napĺňať. Postupy v rámci zákona a štandardov kvality si vyžadujú erudovanosť zamestnancov, spoluprácu prijímateľa sociálnej služby, ale predovšetkým humanistický a holistický prístup.

Pri akejkoľvek činnosti berieme ohľad na individualitu klienta a ponechávame priestor na jeho vyjadrenie.  V rámci zákona má klient vytvorený individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie, ktorého cieľom je udržanie jeho samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti pri sebaobsluhe, sociálnych zručnostiach a úkonoch starostlivosti a to v čo najväčšej miere.

Spoločenská miestnosť Jedáleň Chodba Páv a holuby vo voliére Zlatý bažant vo voliére