Technická podpora

Webové sídlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu .