Ubytovanie

V zmysle  „Zriaďovacej listiny“ je kapacita zariadenia 115, v zariadení pre seniorov 40 prijímateľov sociálnej služby, v špecializovanom zariadení 30 prijímateľov sociálnej služby a v domove sociálnych služieb 45 prijímateľov sociálnych služieb. Materiálne vybavenie vytvárajú dojem zladeného funkčného priestoru. Izby sú vybavené posteľou, nočným stolíkom, stolom, stoličkou, televízorom, rádiom, na stenách sú dekorácie, fotografie, vlastnoručne vyrobené predmety. Vybavenie izieb umožňuje prijímateľom sedieť, ležať, odkladať si veci osobnej potreby.

Zariadenie pre seniorov – pavilón „D“ – kapacita 40 miest

V jednoposchodovej časti budovy sú prijímatelia ubytovaní v dvojlôžkových  a v troch jednolôžkových izbách. Každá obytná bunka má vlastný balkón, vstupný priestor s umývadlom a vstavanou skriňou. Izby si môžu prijímatelia zariadiť aj vlastným nábytkom a tak si spríjemniť pobyt v zariadení. Toaleta a kúpeľňa pre prijímateľov sa nachádza na chodbe na každom poschodí. Mobilní prijímatelia sú umiestnení na poschodí, imobilní na prízemí. Súčasťou oddelenia je oddychová zóna s altánkom a tvorivé dielne, kde sa prijímatelia venujú rôznym aktivitám.

Špecializované zariadenie – pavilón „B“ – kapacita 30 miest

Špecializované zariadenie bolo zriadené 01.06.2016. Jedná sa o jednopodlažnú časť budovy, kde sú prijímatelia umiestnení v trojposteľových a dvojposteľových izbách. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami, vstavanou skriňou, stolom a stoličkami. Toaleta a kúpeľňa pre prijímateľov je spoločná. Súčasťou oddelenia je átrium, jedáleň a tvorivá dielňa, kde prijímatelia trávia voľnočasové aktivity.

Domov sociálnych služieb – pavilón „C“ – kapacita 45 miest

Jedná sa o jednopodlažnú časť budovy v strede objektu, kde prijímatelia sú umiestnení v dvoj a jedno lôžkových izbách, ktoré sú vybavené polohovateľnými posteľami, stolom, stoličkami komodami, nočným stolíkom a vstavanými skriňami. Každá obytná bunka má vlastný balkón, vstupný priestor s umývadlom a vstavanou skriňou.  Toalety a kúpeľňa sú spoločné. Vo vonkajších priestoroch je postavený altánok, kde môžu prijímatelia relaxovať. Súčasne  v pavilóne „C“ sa nachádza aj knižnica a oddychová zóna, kde  prijímatelia majú možnosť si požičať knižky, časopisy alebo môžu sledovať televíziu.