Základné informácie

DD a DSS pre dospelých v Seredi je zariadenie s celoročným pobytom, ktorý poskytuje komplexné sociálne služby pre 115 klientov prijímateľov sociálnej služby s rôznymi diagnózami.

Poskytujeme štandardné služby ako ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, opatrovateľskú starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

Sociálne služby sú flexibilné, aktuálne, individuálne v kompatibilite s komunitnými službami – orientované na prijímateľa sociálnej služby.

Snažíme sa svojim prijímateľom poskytovať druhý domov.

Poskytované služby vychádzajú z podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zákon č. 448,2008 Z. z. o sociálnych službách.