Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi

Ďakujeme, že nás podporujete svojimi 2% z daní

Mgr. Milada Floriánová

„Odbornosť, ľudskosť a láskavý prístup k Vašim blízkym sú podstatou filozofie nášho zariadenia a pravidlom nášho personálu.“

Zariadenie pre seniorov

ZpS je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.

– kapacita pre 40 prijímateľov sociálnej služby

Domov sociálnych služieb

DSS je určené pre fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

– kapacita 45 prijímateľov sociálnej služby

Špecializované zariadenie

ŠZ je určené pre fyzické osoby, ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia a demencia rôzneho typu.

– kapacita 30 prijímateľov sociálnej služby

Aktuality

Náš krásny skleník

29. apríla 2023

O náš skleník a zeleninu sa staráme s láskou a potom nás čaká takáto krásna úroda.Oslava narodenín

21. apríla 2023

Dňa 21. mája 2023 sme spoločne
s našim klientom oslávili jeho
40. narodeniny 💐. Veríme, že dobrá nálada, hudba, tanec a úprimné priania a slová klientov i zamestnancov mu spestrili jeho výnimočný deň 🎂

Starostlivosť o vlasy

21. apríla 2023

Naši klienti v rámci našej spolupráce so školou pravidelne navštevujú kaderníctvo. Za úžasnú starostlivosť
o našich klientov veľmi pekne ďakujeme vedeniu školy a šikovným študentkám! 💐

Psík Leo

20. februára 2023

Náš nový psík Leo pravidelne spríjemňuje chvíle klientom na všetkých oddeleniach, tentokrát v Špecializovanom zariadení ❤️


Chcete zistiť čo sa u nás aktuálne deje?

Prezrieť všetky aktivity
Sledujte nás na Facebooku

Chystáme projekt:

Revitalizácia exteriérových priestorov

Hlavnou myšlienkou je “zazelenanie” priestorov medzi pavilónmi a dobudovanie oddychovej zóny pre prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych.

Súčasťou revitalizácie je aj prístupová komunikácia, potrebná v rámci zásobovania celého komplexu.

Podporte nás
Zrealizované projekty
Sledujte nás na Facebooku

Revitalizácia exteriérových priestorov

Hlavnou myšlienkou je “zazelenanie” priestorov medzi pavilónmi a dobudovanie oddychovej zóny pre prijímateľov a zamestnancov zo Špecializovaného zariadenia.

Súčasťou revitalizácie je aj prístupová komunikácia, potrebná v rámci zásobovania celého komplexu.

Podporte nás
Zrealizované projekty

Naši Partneri