Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia
Zmeny protiepidemiologických opatrení na predchádzanie a šírenie ochorenia COVID-19 na základe prijatých opatrení krízového štábu zariadenia zo dňa 26.4.2021

PODMIENKY NÁVŠTEV V ZARIADENÍ OD 03.05.2021 :

 • Návštevy sa povoľujú denne v pracovné dni od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia/oddychová zóna, lavičky na posedenie/, v prípade zlého počasia vo vstupnej hale pri vrátnici za prísnych bezpečnostných epidemiologických opatrení. Návšteva sa musí preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 7 dní.

Výnimky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť negatívneho PCR alebo antigénového testu :

  • Osoby, ktoré boli očkované MRNA vakcínou (Moderna, Pfizer) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke vakcíny, alebo
  • Osoby, ktoré boli očkované vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo,
  • Osoby, ktoré boli očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 za
   posledných 180 dní (6mesiacov) a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
  • Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo
  • Osoby, ktorým neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 ich zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia.
 • Povolený počet navštevujúcich u mobilného aj imobilného klienta je max. 1 dospelá osoba. Počas návštevy je povinnosť používať respirátor FFP2.
 • Doba návštevy je 45 minút.
 • Pri každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť ich dezinfekciu.

Návšteva musí byť vopred ohlásená sociálnej pracovníčke.
Kontakt: mail:


t. č. 031 789 49 33
v čase od 7:00 do 15:00 hod.

D O V O L E N K A

V rámci uvoľňovania opatrení, od 03.05.2021 bude umožnené klientom opustiť zariadenia počas víkendu a to s odchodom v piatok, v poobedňajších hodinách a príchodom v pondelok, v doobedňajších hodinách. Príbuzní pri odchode podpíšu čestné prehlásenie, v ktorom sa zaväzujú dodržiavať všetky preventívne opatrenia.

V Y C H Á D Z K Y

Klienti budú mať možnosť opustiť zariadenie na vybavenie si potrebných náležitostí, nákupy, vychádzky v prírode, atď, v malých, max. 6 členných skupinkách v sprievode sociálnych pracovníkov.