ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 22.09.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

 • Na základe rozhodnutia Krízového manažmentu zariadenia zo dňa 21.09.2022 sa prijalo nasledovné opatrenie:
  • každá návšteva, ktorá vstúpi do zariadenia sa musí preukázať negatívnym výsledkom na Covid-19 (antigénový test). V prípade, že návšteva nevie preukázať negatívny výsledok testu na Covid-19 je možné testovanie vykonať zdravotným personálom zariadenia
  • počas návštevy v zariadení je každý návštevník povinný používať FFP2 respirátor.
 • Klienti a zamestnanci zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každý týždeň na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 z MPSVR SR až do odvolania.
 • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení a vyššie uvedených opatrení.
 • Dovolenky klientov sú povolené, pred odchodom do domáceho prostredia a taktiež pri návrate do zariadenia sú klienti testovaní antigénovými testami na Covid-19.
 • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718 774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
 • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
 • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.
Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461
v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

 • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi,
dňa 22.09.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

Otvoriť fotogalériu

Klienti ŠZ sa v lete zúčastnili rôznorodých aktivít, ktoré boli prispôsobené ich zdravotnému stavu, individuálnym potrebám a záujmom.

Zverejnené: 14.9.2022
Otvoriť fotogalériu

V dňoch 24.08.-26.08.2022 sa konal Teambuilding s prednáškou pre zamestnancov v cezhraničnej spolupráci SR a ČR. V stredu sa zamestnanci oboch DSS zúčastnili prednášky na tému „Práca s imobilným klientom“.

Zverejnené: 8.9.2022
Otvoriť fotogalériu

Dňa 05.09.2022 sa v našom zariadení konal druhý online workshop v rámci cezhraničnej spolupráce s Domovom pro seniory Sokolnice.

Zverejnené: 6.9.2022
Otvoriť fotogalériu

Slávnostné podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi sa uskutočnilo dňa 18.08.2022 o 14:00 v Dome kultúry Sereď.

Zverejnené: 2.9.2022

Pages