ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 06.05.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

  • Klienti zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každé 2 týždne až do odvolania.
  • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení.
  • Dovolenky klientov sú povolené bez obmedzenia.
  • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
  • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.

Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461

v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

  • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
  • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi, dňa 06.05.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

Otvoriť fotogalériu

Hudobná skupina zo Serede prišla potešiť našich klientov svojim vystúpením. Úprimné slová evanjelizácie i náboženské piesne obohatili klientov, povzbudili a dali nádej do dalších dní.

Zverejnené: 2.8.2022
Otvoriť fotogalériu

29. júla sa uskutočnila ďalšia spoločná úprava okolia v átriu špecializovaného zariadenia. Klienti sa zapojili podľa schopností a možností do úloh ako hrabanie, zameranie, zber konárov, šišiek a pod.

Zverejnené: 29.7.2022
Otvoriť fotogalériu

Dňa 28.07.2022 sa v našom zariadení konal prvý online workshop v rámci cezhraničnej spolupráce s Domovom pro seniori Sokolnice s názvom “Význam a využitie aktivizačných techník v DSS Sereď a DSS Sokolnice”.

Zverejnené: 28.7.2022
Otvoriť fotogalériu

19. – 21. júla sa konal trojdňový výlet do Čiech.

Zverejnené: 25.7.2022

Pages