Oznam

Važení rodinní príslušníci, milí priatelia

 

Na základe opatrenia hlavného hygienika a plánu MPSVaR uvoľňujeme niektoré opatrenia, ktoré sme boli nútení prijať na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19.

Od 01.07.2020 budú povolené návštevy každý deň vo vonkajších priestoroch areálu zariadenia. V prípade nepriaznivého počasia návštevy budú realizované len vo vstupnej hale (pri vrátnici).

Návštevy PSS pripútaných na lôžko povoľujeme pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok vždy max. 2 osoby, ktoré sa pri klientovi vystriedajú a to v trvaní 30 minút. Návštevy  mobilného – chodiaceho klienta – max. 4 rodinní príslušníci.

Skríning návštev v našom zariadení je  v zmysle nasledovných postupov, ktoré vykonáva službukonajúci personál :

  • meranie telesnej teploty,
  • dezinfekcia rúk,
  • používanie ochrany horných dýchacích ciest (rúško).

Návštevu PSS je potrebné nahlásiť deň pred jej uskutočnením telefonicky 031/789 49 32 alebo e-mailom v čase od 7:00 hod do 15:00 hod.

Maximálnu dĺžku návštevy toho času určujeme v trvaní 30 minút v čase od 10:00 hod do 18:00 hod. každý deň.

V Seredi dňa 30.06.2020                                                 Mgr. Milada Floriánová

                                                                                                 riaditeľka