ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 06.05.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

  • Klienti zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každé 2 týždne až do odvolania.
  • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení.
  • Dovolenky klientov sú povolené bez obmedzenia.
  • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
  • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.

Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461

v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

  • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
  • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi, dňa 06.05.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

Otvoriť fotogalériu

V rámci Programu Interreg, cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR, sa vo štvrtok 16. júna
2022 konalo spoločné stretnutie nášho zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi s

Zverejnené: 16.6.2022
Otvoriť fotogalériu

Dňa 15.06.2022 prebiehali v našom zariadení prípravy kultúrno-športového podujatia "DEŇ POHODY PRE SENIOROV" v rámci Programu Interreg. Zapojili sa všetci zamestnanci a nechýbali ani klienti.

Zverejnené: 15.6.2022
Otvoriť fotogalériu

Držíme sa hesla, že tradície treba zachovávať a preto sme aj tento rok tradične oslavovali Majáles. Stavanie mája bolo veselým podujatím s programom pre našich klientov.

Zverejnené: 13.6.2022
otvoriť galériu

V tvorivých dielňach naši klienti mali možnosť zhotovovať výrobky s veľkonočnou tematikou. V prútikárskej dielni sa zhotovovali korbáče, vyrábali košíky aj vence.

Zverejnené: 18.4.2022

Pages