O nás

Odbornosť, ľudskosť a láskavý prístup k Vašim blízkym sú podstatou filozofie nášho zariadenia a pravidlom nášho personálu.

My všetci sa v priebehu jednej sekundy môžeme stať ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Okrem telesnej starostlivosti je dôležitá pomoc duševná, ľudské slovo podané v správnej chvíli, pomoc blížnemu v jeho starobe, pomoc prekonať jeho pocit ťaživej samoty a beznádeje.

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi sa nachádza v časti Sereď – Dolný Čepeň. Ide o kombinované zariadenie – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb pre dospelých a špecializované zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre 115 klientov.

V zariadení pracuje 64 zamestnancov zabezpečujúcich komplexnú starostlivosť o klientov. Cieľom je podpora v sebestačnosti klientov v čo najväčšej miere, vytváranie dlhodobých, pozitívnych vzťahov s klientmi, dodržiavanie individuálnych potrieb a zabezpečenie súkromia klientov.

0
klientov
0
zamestnancov
0
rokov skúseností

Exteriér disponuje priestranným dvorom s viacerými oddychovými zónami, ktoré naši klienti pravidelne využívajú. Každý pavilón má k dispozícii altánok, kde môžu klienti relaxovať. Pre rôzne športové aktivity môžu klienti využívať športové ihrisko pre seniorov. Vo vonkajších priestoroch sa nachádza skleník, ktorom majú klienti možnosť pestovať čerstvú zeleninu a neskôr ju konzumovať. V areáli môžete nájsť aj rôzne okrasné vtáctvo, avšak neustále sa snažíme našu eko-farmu zveľaďovať. Zariadenie má k dispozícii rozsiahle parkovisko.

Pre trávenie voľného času je k dispozícii knižnica a spoločenská miestnosť s televízorom. V zariadení sa nachádza aj kaplnka, kde klienti môžu prežívať príjemné duchovne naplnené chvíle. K dispozícii je taktiež kuchynka. Zariadenie má miestnosť s interaktívnou tabuľou, ktorá sa dá využívať pri prezentáciách, premietaní filmov a podobne. V rámci projektu „Interreg“ sme získali množstvo kompenzačných pomôcok, ktoré používame pri ťažko imobilných klientoch. Pre klienta v terminálnom štádiu ochorenia je zabezpečená izba, v ktorej s ním príbuzní môžu stráviť posledné chvíle jeho života.

História zariadenia

 • Domov dôchodcov zahájil svoju prevádzku 2. augusta 1972. Jednalo sa o účelovo stavanú prízemnú budovu rozdelenú na štyri pavilóny pre 125 obyvateľov.
 • Z dôvodu absencie zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta v domove dôchodcov zriadili dňa 10. októbra 1990 oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom s kapacitou 40 miest, výlučne pre ženy.
 • V roku 2002 sa zariadenie premenovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
 • Od 01.07.2002 sa zriaďovateľom zariadenia stal Trnavský samosprávny kraj.
 • V roku 2015 sa kapacita zariadenia znížila na 115 klientov.
 • Od 01.06.2016 sa forma poskytovanej služby rozšírila o špecializované zariadenie.
 • V súčasnosti naše zariadenie poskytuje tieto druhy a formy sociálnej služby:
  • Domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest;
  • Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest;
  • Špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest.