November

Teambuilding ČR

V dňoch 9.11.-11.11.2022 sa naši zamestnanci zúčastnili teambuildingu v Českej republike, v rámci našej cezhraničnej spolupráce s DpS Sokolnice (projekt Interreg). Zamestnanci oboch zariadení sa na prednáškach dozvedeli množstvo nových informácií a vymenili si osobné skúsenosti. Témy prednášok:

  • Práca s agresívnym a nespolupracujúcim klientom
  • Zásady dobrej komunikácie s klientom

Október

Využitie fit ihriska v exteriéri nášho zariadenia

Naši klienti nezaháľajú ani na jeseň.

Prípravy na seredský desaťboj

Doobedňajšie prípravy na piatkové športové hry prebiehali v plnom prúde. Zapojili sa klienti i zamestnanci nášho zariadenia. Tešíme sa!

Seredský desaťboj

V piatok 07.10.2022 sa uskutočnil XVI. ročník Seredského desaťboja.

Počasie sme mali nádherné a po dvoch rokoch obmedzení sme si mohli zmerať svoje sily s našimi priateľmi zo susedných zariadení. Chceme poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí boli úžasní a ukázali svoju súťaživosť a nadšenie. Víťazom srdečne gratulujeme! Spoločne sme prežili nádherný deň plný zábavy, športu, dobrého jedla a radostného tanca. Vidíme sa o rok!

Milá návšteva a darčeky od našich priateľov zo ZŠ J.A. Komenského

Krásne darčeky od našich malých kamarátov vyčarili klientom úsmev na tvárach. Tomu sa hovorí úprimná radosť … Z celého srdca ďakujeme ZŠ Jána Amosa Komenského za ich milú návštevu.

Jesenná výzdoba v našom zariadení

Jeseň zavítala aj do nášho zariadenia.

Tretí online workshop

Včera 11.10.2022 sa konal tretí online workshop v rámci cezhraničnej spolupráce s Domovom pro seniory Sokolnice na tému Kognitívne funkcie a tréning pamäte. Bolo to veľmi príjemné poobedie, kde sa naše sociálne pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie mohli inšpirovať mnohými praktikami a cvičeniami zameranými na rozvoj pamäťových schopností klientov. Srdečne ďakujeme za spoluprácu DPS Sokolnice.

Vstávať a cvičiť

Každé ráno o 9:00 sa v našom zariadení klienti môžu zúčastniť ranného cvičenia vedeného inštruktorkou sociálnej rehabilitácie. Tešíme sa čoraz väčšiemu záujmu klientov. Ich počet na rannom cvičení stále narastá. Sme šťastní, že majú záujem o svoje zdravie.

Pán primátor v našom zariadení

Dňa 13.10.2022 naše zariadenie navštívil pán primátor mesta Sereď, Ing. Martin Tomčányi, ktorý sa s nami prišiel rozlúčiť nakoľko v nastávajúcich voľbách nekandiduje. Pani riaditeľka sa pánovi primátorovi poďakovala za pomoc a spoluprácu ….Ďakujeme za milú návštevu a sladké prekvapenie pre našich klientov.

Pracovná porada všetkých zamestnancov

Dňa 13.10.2022 sa uskutočnila pracovná porada všetkých zamestnancov vedená pani riaditeľkou. Súčasťou porady bolo aj školenie zamestnancov v oblasti udržiavania duševného zdravia a psychohygieny.

Školenie zamestnancov 17.10.2022

Dnes 17.10.2022 sa naši zamestnanci zúčastnili školenia v CSS Galanta – Hody na tému “Ako komunikovať, spolupracovať a riešiť konflikty v práci”, kde získali veľa nových teoretických informácií i praktických príkladov týkajúcich sa danej oblasti. Zajtra nás čaká relaxačná časť, na ktorú sa už veľmi tešíme!

Oddych zamestnancov

Aj oddych je pre zamestnancov dôležitý. Pokračovanie školenia v CSS Galanta – Hody sa nieslo v duchu relaxácie a cvičenia. Ešte raz ďakujeme za príjemne strávené dva dni.

MŠ Murgašova v našom zariadení

V stredu 19.10.2022 nás navštívila MŠ Murgašova v našom zariadení pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Ďakujeme, že našim klientom vždy vyčaríte úsmev na tvárach a zahrejete srdiečka. Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.

Kultúrno-spoločenské podujatie „Ďakujeme Vám“

Včera 20.10.2022 sa naši klienti zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom “Ďakujeme Vám”, pri príležitosti októbra – mesiaca úcty ku starším, ktoré každoročne organizuje mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry. Ďakujeme za krásne poobedie.

ZŠ Fándlyho v našom zariadení

Dňa 21.10.2022 nás navštívili detičky zo ZŠ Fándlyho pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Ďakujeme za návštevu a krásne vystúpenie pre našich klientov.

Školenie zamestnancov

V dňoch 20.10.-21.10.2022 sa naše zamestnankyne zúčastnili dvojdňového školenia v Trnave na tému “Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb”

Vzdelávanie zamestnancov je pre nás nesmierne dôležité a preto ďakujeme za túto možnosť.

Návšteva OA Sereď v zariadení

Dňa 26.10.2022 nás pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívila OA Sereď. Srdečne ďakujeme!

Rozvíjanie tvorivosti s detičkami z CDR

Rozvíjanie tvorivosti našich klientov prostredníctvom pieskových mandal dopadlo výborne a zároveň sme si vytvorili krásne logo nášho zariadenia ako pamiatku na tento nádherný deň. Ďakujeme detičkám z CDR za spoluprácu a pozitívnu energiu, ktorú priniesli do zariadenia.

Mix-kvartet v zariadení

Dňa 28.10.2022 sa v našom zariadení opäť ozývala hudba a spev.
Ďakujeme Mix-kvartet za úžasný zážitok!

Nový člen zariadenia

Volám sa Žofka a som novým členom zariadenia.

Ďalší online workshop

Dnes sa konal další online workshop v rámci projektu Interreg – našej cezhraničnej spolupráce s ČR. Ďakujeme DPS Sokolnice. Tešíme sa, že sme sa mohli dozvedieť viac o Vašich tradíciách.

Sviatok všetkých svätých

Aj naši klienti si uctili pamiatku zosnulých. Na prechádzke sa k nim pridali detičky z materskej školy a spoločne zapálili sviečky pri príležitosti Sviatku všetkých svätých.

Návšteva detičiek z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v našom zariadení

Ďakujeme Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi za ich návštevu v zariadení a krásne darčeky, ktoré vytvorili pre našich klientov.

September

Druhý online workshop

Dňa 05.09.2022 sa v našom zariadení konal druhý online workshop v rámci cezhraničnej spolupráce s Domovom pro seniory Sokolnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi oboch zariadení si spoločne vymieňali dojmy a zážitky z podujatia „Deň Pohody“, ktoré sa uskutočnilo v júni 2022. Bolo to veľmi príjemné poobedie a naši klienti si workshop užili s úsmevom na tvári.

Teambuilding SR

V dňoch 24.08.-26.08.2022 sa konal Teambuilding s prednáškou pre zamestnancov v cezhraničnej spolupráci SR a ČR. V stredu sa zamestnanci oboch DSS zúčastnili prednášky na tému „Práca s imobilným klientom“. Vo štvrtok prebiehala prednáška na tému „Aktivizácia a začlenenie imobilného klienta do spoločnosti“. Súčasťou oboch prednášok bol praktický nácvik k téme a následná diskusia. Na záver prebehla analýza teambuildingu, kde sa prediskutoval prínos prednášok a nácvikov pre zamestnancov. Zamestnanci oboch DSS si navzájom budovali vzťahy, vymieňali skúsenosti a odniesli si množstvo nových a zaujímavých poznatkov. Nechýbala ani kávička, dobré jedlo, voľný večerný program a zábava.

Výlet na Moravu

V dňoch 16.-19.09.2022 sa uskutočnil výlet do Domova pro seniory Sokolnice, kde sme spoločne oslávili 80. výročie založenia ich zariadenia. Bol to skvelý zážitok plný hudby, tanca, výborného jedla, športových hier a radosti. Ďakujeme za pozvanie!

Výlet do Banskej Štiavnice

Dňa 24.09.2022 si naši zamestnanci mali možnosť užiť krásy Banskej Štiavnice a prežiť sobotu spoločne.

Zumba v našom zariadení

TANEC SPÁJA VŠETKÝCH. V pondelok v našom zariadení panovala hudba a tanec. Tento deň sa niesol v duchu zumby, bachaty, salsy, merengue a tanga. Účasť prijali aj detičky z Detského domova Sereď a zamestnanci FM LOGISTIC Sereď. Ďakujeme spoločnosti FM LOGISTIC za túto akciu a sponzoring a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nám robia radosť. Klientom sa tanec veľmi páčil, duchom omladli, je to perfektné spestrenie bežného dňa a rozhodli sme sa, že z tejto akcie spravíme tradíciu, ktorá sa bude konať raz za mesiac.

August

Čepeňské hody

Dňa 12.08.2022 v našom zariadení panovala dobrá nálada, ktorá rozžiarila celé zariadenie. Átrium zariadenia bolo plné usmiatych tvárí, hudby, tanca a spevu našich klientov. Nechýbalo ani občerstvenie.

Príprava oslavy 50. výročia zariadenia

50. výročie zariadenia je výnimočnou udalosťou, ktorú treba osláviť. Prípravy oslavy prebiehali v plnom prúde a zapojili sa aj naši klienti.

Oslava 50. výročia zariadenia

Slávnostné podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi sa uskutočnilo dňa 18.08.2022 o 14:00 v Dome kultúry Sereď.

Tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnili všetci dôležití ľudia, ktorí sa pričinili o fungovanie zariadenia. Podujatia sa zúčastnili významní hostia z TT SK, zástupcovia mesta Sereď, naši obchodní partneri a sponzori, pán riaditeľ nášho družobného zariadenia Domova pro seniory MVDr. Petr Nováček so zamestnancami, s ktorým má naše zariadenie cezhraničnú spoluprácu v rámci Projektu „Interreg“, bývalí riaditelia a zamestnanci nášho zariadenia, naši súčasní zamestnanci, klienti nášho zariadenia a ich príbuzní a taktiež hostia, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú a postarali sa o kultúrny program – Klub ZŤP, Klub dôchodcov Sereď a Seniori z Detvy.

Videli sme krátke zostrihy zo života klientov v zariadení i formy motivácie a odmeňovania zamestnancov zariadenia, ktorým sme vďační za ich prácu, ochotu a prístup.

Na svoje si prišli aj milovníci jedla vďaka cateringu. Súčasťou podujatia bola tombola pre zamestnancov nášho zariadenia. Poďakovanie patrilo aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými alebo finančnými darmi.

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí za zúčastnili oslavy päťdesiatročnice. Bolo nám cťou zdieľať s Vami túto krásnu udalosť.

Leto 2022 v ŠZ

Klienti ŠZ sa v lete zúčastnili rôznorodých aktivít, ktoré boli prispôsobené ich zdravotnému stavu, individuálnym potrebám a záujmom. Využívali sa rôzne pomôcky a materiály na trénovanie jemnej a hrubej motoriky, komunikácie, vnímania a zmyslov, taktiež na podporu spolupatričnosti a vzájomných väzieb v kolektíve.

Prechádzky v rozsiahlom areáli, obdivovanie vtáctva a vnímanie zvukov, spoločenské hry, počúvanie ľubovoľnej hudby, spev, loptové hry, úprava a skrášľovanie areálu, pracovné listy a rôzne kreatívne aktivity významne prispievajú k zlepšeniu kvality života klientov ŠZ.

Júl

Prekvapenie od rodiny Zámečníkovej

Zo srdca ďakujeme rodine Zámečníkovej za dnešné krásne prekvapenie.

Tvorivé dielne

Aj dnes sa naši klienti činili v tvorivých dielňach pri rôznych činnostiach podľa záujmu, schopností a zručností. Nechýbala kreativita a pozitívna nálada.

Naša úroda

Aj takto sa dá využiť krásny deň. Naši klienti sa pravidelne starajú o skleník a ich práca sa naozaj vypláca. Čo poviete?

Beseda s pani riaditeľkou

Dnes ráno prebehla beseda vedená pani riaditeľkou. Klienti boli predovšetkým upozornení na vysoké teploty, ktoré môžu byť nebezpečné pre ich zdravie a na nebezpečnosť konzumácie alkoholu Neodporúčajú sa poobedné prechádzky mimo zariadenia bez doprovodu. Klienti musia mať pokrývku hlavy v prípade pobytu na slnku. Pani riaditeľka ďalej poskytla informácie ohľadom testovania na Covid-19 a zodpovedala rôzne otázky klientov (práčovňa, elektronika na izbách a podobne).

PUTOVANIE PO STOPÁCH VIERY A MARIÁNSKYCH PÚTNICKÝCH MIEST

19. – 21. júla sa konal trojdňový výlet do Čiech.

Prvý deň klienti navštívili Svätý Hostýn – najvyššie položené pútnické miesto na Morave, Baziliku Nanebovzatia Panny Márie, Svätý Kopeček pri Olomouci a Baziliku Navštívenia Panny Márie. Druhý deň sa klienti presunuli do Českého Krumlova, kde sa prešli historickým centrom mesta, ktoré je pre svoju jedinečnosť zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Klienti videli rôzne gotické a renesančné domy, radnicu na námestí, kláštory a kostoly.

Tretí deň sa klienti zúčastnili prehliadky zámku Český Krumlov. Videli aj jedinečné barokové divadlo v otvorenej krajine s otáčavým hľadiskom.

Bol to krásny trojdňový zážitok!

Prvý online workshop

Dňa 28.07.2022 sa v našom zariadení konal prvý online workshop v rámci cezhraničnej spolupráce s Domovom pro seniory Sokolnice s názvom “Význam a využitie aktivizačných techník v DSS Sereď a DSS Sokolnice”. Sociálne pracovníčky oboch zariadení si navzájom vymenili množstvo skúseností a zručností. Už teraz sa tešíme na náš další spoločný workshop

Spoločná úprava okolia

29. júla sa uskutočnila ďalšia spoločná úprava okolia v átriu špecializovaného zariadenia. Klienti sa zapojili podľa schopností a možností do úloh ako hrabanie, zameranie, zber konárov, šišiek a pod. Proces skrášľovania prostredia i samotný výsledok stál za to. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Koncert

Hudobná skupina zo Serede prišla potešiť našich klientov svojim vystúpením. Úprimné slová evanjelizácie i náboženské piesne obohatili klientov, povzbudili a dali nádej do ďalších dní. Ďakujeme hudobníkom za krásny a pozitívny zážitok!

Jún

Prípravy projektu „Interreg“

Dňa 15.06.2022 prebiehala v našom zariadení príprava na projekt „Interreg“. Zapojili sa všetci zamestnanci a nechýbali ani klienti. Vo vonkajších priestoroch sa upratovalo, zametalo, pripravovalo sa posedenie, altánky, stany a pod. Vo vnútorných priestoroch sa taktiež upratovalo, pripravovala sa interaktívna tabuľa a prezentácia, chystali sa ozdoby.

Deň pohody pre seniorov

V rámci Programu Interreg, cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR, sa vo štvrtok 16. júna 2022 konalo spoločné stretnutie nášho zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi s Domovom pro seniori Sokolnice – “Deň pohody pre seniorov”. Úsmev na tvári nám vyčarili deti z MŠ Murgašova so svojim milým vystúpením. Súčasťou podujatia boli športové hry, v ktorých klienti oboch zariadení súťažili v troch športových disciplínach – kop loptou do cieľa, hod šípky do terča, chytanie rybičiek. Taktiež boli pripravené tvorivé dielne, kde klienti zdobili plátenné tašky, plátna a drevené obrázky s pomocou sociálnych pracovníčok a animátoriek. Súčasťou podujatia bolo zasadenie prvej ruže našej ružovej aleje pani riaditeľkou Mgr. Miladou Floriánovou a pánom riaditeľom MVDr. Petrom Nováčkom. O zábavu sa postarala hudobná skupina Veselí starci. Zamestnanci i klienti oboch zariadení si spoločne zatancovali na veselé piesne. Pre veriacich klientov bola odslúžená Svätá omša a veľkú radosť urobila aj návšteva rodinných príslušníkov, ktorí boli na podujatie pozvaní. Boli to krásne dva dni plné radosti, zábavy a dobrej energie.

ĎAKUJEME. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Máj

Stavanie mája

Držíme sa heslom, že tradície treba zachovávať a preto sme aj tento rok tradične oslavovali Majáles. Stavanie mája bolo veselým podujatím s vystúpením a programom pre našich klientov. Ručne vyzdobený máj skrášlil náš areál a pripomínal túto výnimočnú a príjemnú tradíciu.

Vychádzky do mesta

Klienti využili príjemné počasie a spoločne sa vybrali do centra mesta či už na nákupy alebo si posedieť a relaxovať pri koláčiku a zmrzline. Príjemná prechádzka mestským parkom s občerstvením bola pre klientov spestrením všedného dňa.

Hudobný zážitok s Klubom ZŤP

Úžasným zážitkom radosti a spevu bolo obohacujúce vystúpenie muzikantov zo Zväzu zdravotne ťažko postihnutých zo Serede. Obľúbené a populárne ľudové piesne s pestrým hudobným doprovodom sa ozývali stenami zariadenia a vytvorili klientom na tvárach úsmev a pocit šťastia. Zo srdca ďakujeme klubu ZŤP a už teraz sa tešíme na repete.

Apríl

Svetový deň zdravia

Siedmy apríl  je svetovým dňom zdravia. Na besede organizovanej k tomuto dňu sa naši klienti dozvedeli nielen niečo nové o zdraví, ale mali možnosť zdravé dobroty aj ochutnať.

Na všetky ich otázky odpovedala odborníčka na enterálnu výživu.

Prezentácia našich veľkonočných výrobkov

V tvorivých dielňach mali naši klienti možnosť zhotovovať výrobky s veľkonočnou tematikou. V dielni „Prútik“ klienti zhotovovali korbáče, vyrábali košíky a vence. Mohli si vyskúšať zdobenie vajíčok servítkovou metódou, zdobením s bavlnkami aj farbením. Všetky naše výrobky sme mali možnosť prezentovať na veľkonočnom trhu, ktorý organizoval Trnavský samosprávny kraj. Prezentáciu sme zorganizovali aj v našom zariadení. Výrobky mali veľký úspech. Zaujali originálnosťou a so svojou pestrosťou.

Práce v skleníku v plnom prúde

Každý správny záhradkár vie, že je už najvyšší čas začať s prípravnými prácami, ak chceme mať tak pestrú úrodu. Naši klienti sa do prác pustili s veľkým elánom. Pôdu porýľovali a pripravili na sadenie.

Spoločná úprava okolia

Tešíme sa, že je naše zariadenie obklopené rozsiahlym parkovým areálom. Klienti pravidelne vykonávajú činnosti ako zametanie, hrabanie, sadenie, závlaha, čistenie a výsledkom sú nádherné skalky, záhony kvetov ako i upravené a oku lahodiace okolie.

Marec

Spevokol nášho zariadenia

Každý týždeň v pondelok sa schádza spevokol nášho zariadenia, ktorý sa teší čím ďalej, tým väčšiemu záujmu a to nielen zo strany žien, ale aj zo strany mužov. Zaspievajú si nielen svoje obľúbené piesne, ale svoj repertoár si rozširujú aj novými pesničkami.

Február

Valentín

14. 2. 2022 sa v našom zariadení zišli klienti, aby oslávili Deň Svätého Valentína. Najprv si pripomenuli príbeh sv. Valentína a ako tento sviatok vznikol. Zaspievali si rôzne piesne o láske. Ako býva zvykom na tento sviatok, aj naši klienti sa obdarovali srdiečkami, ktoré vlastnoručne vytvorili v tvorivých dielňach. Čakalo ich aj sladké prekvapenie.

Január

Traja králi

7. januára 2022 sa v našom zariadení malým divadelným predstavenímpripomenul príchod Troch kráľov. V hlavných úlohách sa predstavili naši klienti. Obecenstvo ich odmenilo potleskom a poďakovalo za krásny divadelný zážitok.

Burza ošatenia

V piatok 14. 1. 2022 sa v našom zariadení konala burza zimného ošatenia. Klienti si mohli vybrať z rôznych odevov a obohatiť si nielen svoj šatník, ale aj botník iba za jeden milý úsmev.

Vedomostná súťaž

Prvá vedomostná súťaž organizovaná dňa 21. 1. 2022 odštartovala maratón súťaží, ktoré sa budú konať každý mesiac, predposledný piatok. V piatich kolách si mohli súťažiaci zmerať svoje vedomosti a nazbierať body. Vyhral ten, ktorý mal najviac bodov. Za január to bol Miroslav Divičan, ktorému srdečne blahoželáme. Na druhom mieste sa umiestnila Matilka Tapolcsányiová a na treťom mieste Ing. Ľubomír Bočkay. Aj im srdečne blahoželáme. Nezabudlo sa ani na publikum, ktoré sa taktiež mohlo zapojiť a overiť si svoje vedomosti. Výhercom sa odovzdali darčeky. Už sa tešíme na druhé kolo.

Spomienkovo

V mesiaci január sa v Remini klube spomínalo na staré dobré časy. Pekné spomienky a šálka bylinkového čaju zahriali srdcia aj dušu. Pospomínalo sa na to, ako sa oslavoval sviatok Troch kráľov, aké boli zimy dávno a čo sa zvyklo robiť. Klienti si pozreli aj film so zimnou tématikou.

Kaviareň Slávia

Obľúbenou spoločenskou akciou medzi klientmi je Kaviareň Slávia. Kolektívne posedenie pri kávičke a chutnom občerstvení upečenom našimi klientmi v kuchynke sa koná každý týždeň a dotvára príjemnú atmosféru spoločne s hudboutancom.