DD a DSS pre dospelých v Seredi

Dolnočepeňská 1620/27
926 01 Sereď

Tel: 031/789 49 33, Po 19:00 hod.: 031/701 76 41

Email : domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk

IČO: 30996678
DIČ : 2021018373

Výdavkový účet č. ú.: SK 31 8180 0000 0070 0049 1366
Darovací účet č. ú.: SK 50 8180 0000 0070 0049 1606

Facebook

Máte pripomienku?

Mgr. Milada Floriánová

Riaditeľka

Tel: 031/789 49 33
Mobil : 0904 849 971
Email : florianova.milada@zupa-tt.sk

Mgr. Alexandra Ďurdíková

Manažérka kvality

Tel: 031/789 49 33
Email: durdikova.alexandra@zupa-tt.sk

Mgr. Nikoleta Halgas

Hlavná sestra

Tel : 031/789 49 33
Mobil : 0911 718 774
Email: hlavna.sestra@zupa-tt.sk

Bc. Klaudia Papšová

Vedúca personálneho a technického úseku

Tel: 031/789 49 33
Email: papsova.klaudia@zupa-tt.sk

Alžbeta Molnárová

Vedúca ekonomického a hospodárskeho úseku

Tel: 031/789 49 33
Email: molnarova.alzbeta@zupa-tt.sk

Mgr. Jana Homolová

Hospodár, prevádzkar

Tel: 031/789 49 33
Email: homolova.jana@zupa-tt.sk

Mgr. Pavlína Karmažínová

Sociálna pracovníčka

Tel: 031/789 49 33
Mobil: 0903 562 461
Email: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk

Mgr. Martina Búranová

Sociálna pracovníčka

Tel: 031/789 49 33
Mobil: 0903 562 461
Email: buranova.martina@zupa-tt.sk