Oznamy


Ctení príbuzní,

Odovzdávanie informácií ohľadom zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby v kompetencii hlavná sestra. Kontaktovať ju môžete počas pracovných dní (pondelok – piatok) v nasledovných časových intervaloch:

11:30 – 12:30 hod.

13:30 – 14:30 hod.

na telefónnom čísle: 0911 718 774.

V prípade, že sa v uvedených časových intervaloch nedokážete dovolať na dané telefónne číslo, zanechajte prosím odkaz na vrátnici u informátorky.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení priatelia,

Ďakujeme Vám za prejavenú́ dôveru a ochotu pomáhať v predchádzajúcich rokoch. Vďaka Vám sme mohli zrealizovať množstvo aktivít pre našich prijímateľov sociálnej služby, čím sme splnili ich želania a spríjemnili im život v našom zariadení. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% z daní.

Na našej internetovej stránke sú odo dňa 26.01.2024 aktualizované tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023“ a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. V prípade, že ste vyplnili tlačivá zverejnené pred vyššie uvedeným dátumom, prosíme Vás tlačivá vypísať ešte raz. Následne prosíme o zaslanie fotokópie tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023“ na e-mailovú adresu molnarova.alzbeta@zupa-tt.sk, prípadne doručiť osobne alebo poštou na adresu nášho zariadenia: Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

 

 

 

Vážení príbuzní, milí priatelia,

Na našej webovej stránke https://www.ddadsssered.sk/kontakt/ je uvedené nové telefónne číslo.

V čase po 19:00 hod. prosíme volať na uvedené číslo: 031/701 76 41.

Ďakujeme za pochopenie.