Oznamy

Vážení  priatelia,

Ďakujeme Vám za prejavenú́ dôveru a ochotu pomáhať v predchádzajúcich rokoch. Vďaka Vám sme mohli zrealizovať množstvo aktivít pre našich prijímateľov sociálnej služby, čím sme splnili ich želania a spríjemnili im život v našom zariadení. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% z daní.

Na našej internetovej stránke sú odo dňa 26.01.2024 aktualizované tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023“ a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. V prípade, že ste vyplnili tlačivá zverejnené pred vyššie uvedeným dátumom, prosíme Vás tlačivá vypísať ešte raz. Následne prosíme o zaslanie fotokópie tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023“ na e-mailovú adresu molnarova.alzbeta@zupa-tt.sk, prípadne doručiť osobne alebo poštou na adresu nášho zariadenia: Dolnočepeňská 1620/27, 926 01 Sereď.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

 

 

 

Vážení príbuzní, milí priatelia,

Na našej webovej stránke https://www.ddadsssered.sk/kontakt/ je uvedené nové telefónne číslo.

V čase po 19:00 hod. prosíme volať na uvedené číslo: 031/701 76 41.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

Vážení príbuzní, milí priatelia,

Od 01.04.2023 dochádza k zmenám v návštevných hodinách a v čase vychádzok klientov.

Návštevy klientov sú povolené denne od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod. Návštevy je potrebné nahlásiť jeden deň vopred sociálnej pracovníčke v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni, na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk.

Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.

 

 

Vážení príbuzní, milí priatelia,

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov platia od 03.01.2023 v našom zariadení nasledovné opatrenia:

Zamestnanci a klienti zariadenia budú testovaní antigénovým testom iba v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 (teplota, kašeľ) alebo po návrate z dovolenky.

V prípade príznakov ochorenia Covid-19 sú zamestnanci zariadenia povinní okamžite kontaktovať svojho nadriadeného pracovníka alebo pani riaditeľku (aj počas víkendov).

Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 15:00 hod. Vychádzky je nutné vopred nahlásiť informátorke na vrátnici a zdravotníckemu personálu, taktiež miesto, kde sa budú zdržiavať počas vychádzky.

Priepustky klientov s rodinnými príslušníkmi je potrebné nahlásiť 1 deň vopred sociálnej pracovníčke v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni, na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk. Uvoľnenie klientov na priepustky je možné do 18:30 hod.

Dovolenky klientov sú bez obmedzení. Pri návrate do zariadenia sú klienti testovaní antigénovými testami na ochorenie Covid-19. Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so sociálnou pracovníčkou na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail:  karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk.

Návštevy klientov sú povolené denne do 16:00 hod. Je potrebné ich nahlásiť 1 deň vopred sociálnej pracovníčke v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni, na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk.

Cudzím osobám, ktoré prichádzajú do zariadenia, bude pri príchode odmeraná teplota,  podpíšu čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Vážení príbuzní, milí priatelia,

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov platia od 03.01.2023 v našom zariadení nasledovné opatrenia:

Zamestnanci a klienti zariadenia budú testovaní antigénovým testom iba v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 (teplota, kašeľ) alebo po návrate z dovolenky.

V prípade príznakov ochorenia Covid-19 sú zamestnanci zariadenia povinní okamžite kontaktovať svojho nadriadeného pracovníka alebo pani riaditeľku (aj počas víkendov).

Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 15:00 hod. Vychádzky je nutné vopred nahlásiť informátorke na vrátnici a zdravotníckemu personálu, taktiež miesto, kde sa budú zdržiavať počas vychádzky.

Priepustky klientov s rodinnými príslušníkmi je potrebné nahlásiť 1 deň vopred sociálnej pracovníčke v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni, na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk. Uvoľnenie klientov na priepustky je možné do 18:30 hod.

Dovolenky klientov sú bez obmedzení. Pri návrate do zariadenia sú klienti testovaní antigénovými testami na ochorenie Covid-19. Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so sociálnou pracovníčkou na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail:  karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk.

Návštevy klientov sú povolené denne do 16:00 hod. Je potrebné ich nahlásiť 1 deň vopred sociálnej pracovníčke v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni, na tel. č.: 031/789 49 33, mobil: 0903 562 461, e-mail: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk.

Cudzím osobám, ktoré prichádzajú do zariadenia, bude pri príchode odmeraná teplota,  podpíšu čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Vážení príbuzní, milí priatelia

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 22.09.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

 • Na základe rozhodnutia Krízového manažmentu zariadenia zo dňa 21.09.2022 sa prijalo nasledovné opatrenie:
  • každá návšteva, ktorá vstúpi do zariadenia sa musí preukázať negatívnym výsledkom na Covid-19 (antigénový test). V prípade, že návšteva nevie preukázať negatívny výsledok testu na Covid-19 je možné testovanie vykonať zdravotným personálom zariadenia
  • počas návštevy v zariadení je každý návštevník povinný používať FFP2 respirátor.
 • Klienti a zamestnanci zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každý týždeň na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 z MPSVR SR až do odvolania.
 • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení a vyššie uvedených opatrení.
 • Dovolenky klientov sú povolené, pred odchodom do domáceho prostredia a taktiež pri návrate do zariadenia sú klienti testovaní antigénovými testami na Covid-19.
 • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718 774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
 • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
 • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.
Kontakt: karmazinova.pavlina@zupa-tt.sk
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461
v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

 • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.