STRAVOVANIE

V zariadení zabezpečujeme stravovanie vlastnou kuchyňou, ktorá je modernizovaná. Pre klientov zabezpečujeme stravu racionálnu, diabetickú, šetriacu a mixovanú. Strava sa podáva v spoločnej jedálni. Jedálny lístok sa zhotovuje pod vedením stravovacej komisie. Strava musí byť pestrá a rozmanitá, jedálny lístok sa zhotovuje podľa sezónnosti, rôznorodosti podmienok a zvyklostí v našej lokalite. Kalorická a biologická hodnota podávanej stravy zodpovedá veku a zdravotnému stavu klientov. Jednou zo základných zásad pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a réžijné náklady na prípravu stravy na osobu a deň.
Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Klientom sa  podáva strava nasledovne:
pri racionálnej strave: raňajky, desiata, obed, olovrant,večera
pri diabetickej strave:  raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera

Mobilní klienti z časti Zariadenia pre seniorov a z časti DSS pre dospelých sa stravujú v spoločnej jedálni na „A“ pavilóne. Imobilným klientom sa podáva strava priamo na lôžku. Klienti, ktorí majú problém s konzumáciou stravy sa jedlo mixuje.

V časti Špecializované zariadenie je jedáleň umiestnená priamo vo vstupnej hale oddelenia „B“. Mobilní klienti sa stravujú v spoločnej jedálni a imobilným klientom sa podáva strava taktiež priamo na lôžku. Tak isto sa podáva mixovaná strava klientom, ktorí majú problémy s konzumáciou jedla, prípadne musia byť kŕmení zdravotným personálom.