Tvorivá dielňa „Delfín“

Tvorivá dielňa „Delfín“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ponúka klientom široké spektrum aktivít s rôznym zameraním. Pomocou práce s papierom (skladanie), práce s pomôckami (loptičky, kocky, skladačky) a pomocou kreslenia a vymaľovávania si klienti precvičujú jemnú motoriku. Pamäťové tréningy, tajničky, obrázky a logické hry prispievajú k precvičovaniu kognitívnych schopností. Využívajú sa taktiež prvky muzikoterapie (spev, počúvanie hudby rôzneho žánru).

Tvorivá dielňa „Drevená vareška“

V tvorivej dielni „Drevená vareška“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, klienti pečú dobroty podľa vlastného výberu (koláčiky, slané pečivo) a v poobedňajších hodinách si ich spoločne vychutnávajú v Kaviarni Slávia pri lahodnej káve a dobrej hudbe.

Tvorivá dielňa „Plamienok“

V tvorivej dielni „Plamienok“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, si na svoje prídu najmä milovníci rôznych výtvarných techník. V závislosti od záujmu, schopností a zručností môžu klienti vyrábať rôzne predmety (sviečky, stromčeky šťastia z korálikov), šúľať guličky z krepového papiera a lepiť z nich obrázky, kresliť, vymaľovávať obrázky a podobne. Klienti taktiež vyrábajú jednoduché ozdoby k blížiacim sa sviatkom (Veľká noc, Vianoce). Tieto aktivity prispievajú k udržiavaniu jemnej motoriky. V rámci udržiavania kognitívnych funkcií sa využívajú pamäťové tréningy (hádanky, krížovky), prvky biblioterapie (čítanie kníh, článkov a diskusia), prvky muzikoterapie (počúvanie hudby, hádanie interpretov, spievanie). V rámci tejto tvorivej dielne sa uskutočňujú aj spoločné posedenia spojené s oslavou menín a narodenín klientov. V rámci tvorivej dielne Plamienok aktívne pracuje spevokol. Prechádzka v areáli zariadenia a pobyt vonku sú veľmi príjemným spestrením.

Tvorivá dielňa „Prútik“

Tvorivá dielňa „Prútik“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ponúka klientom kreatívne aktivity ako pletenie košíkov, prácu s drevom, háčkovanie, pletenie, štrikovanie, šitie rôznych predmetov, dekorácií a ozdôb. Využívajú sa rôzne materiály, látky, korálky a krepový papier. V rámci tejto tvorivej dielne sú organizované aj spoločné posedenia pri kávičke a občerstvení, častokrát spojené s oslavou menín a narodenín klientov. Klienti, ktorí majú radi záhradkárčenie sa môžu v rámci dielne venovať úprave areálu, starostlivosti o flóru, pestovaniu zeleniny v skleníku a podobne. Nezabúda sa ani na napĺňanie duchovných potrieb našich klientov. Okrem svätej omše, ktorú naše zariadenie zabezpečuje na týždennej báze, sa klienti stretávajú v kaplnke na duchovných stretnutiach, kde môžu prežívať príjemné duchovne naplnené chvíle.

Tvorivá dielňa „Bystruška“

Tvorivá dielňa „Bystruška“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, svojimi aktivitami klientom ponúka kreatívny zážitok využívaním prvkov arteterapie – vyrábanie dekorácií, obrazov a ozdôb použitím rôzneho materiálu (rýchloschnúca hmota, látky, ozdobné kamienky, koráliky, mydielka, prírodný materiál, špagát). V rámci tejto tvorivej dielne sú organizované aj spoločné posedenia pri kávičke a občerstvení, častokrát spojené s oslavou menín a narodenín klientov. Aktivity na udržiavanie jemnej motoriky sa striedajú podľa záujmu, schopností a zručností klientov s aktivitami na udržiavanie kognitívnych funkcií (cvičenia, pracovné listy).