Tvorivá dielňa „Delfín“

Tvorivá dielňa „Delfín“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ponúka klientom široké spektrum aktivít s rôznym zameraním. Pomocou práce s papierom (skladanie), práce s pomôckami (loptičky, kocky, skladačky) a pomocou kreslenia a vymaľovávania si klienti precvičujú jemnú motoriku. Pamäťové tréningy, tajničky, obrázky a logické hry prispievajú k precvičovaniu kognitívnych schopností. Využívajú sa taktiež prvky muzikoterapie (spev, počúvanie hudby rôzneho žánru) a prvky biblioterapie (čítanie jednoduchých kníh).

Tvorivá dielňa „Drevená vareška“

V tvorivej dielni „Drevená vareška“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, klienti pečú dobroty podľa vlastného výberu (koláčiky, slané pečivo) a v poobedňajších hodinách si ich spoločne vychutnávajú v Kaviarni Slávia pri lahodnej káve a dobrej hudbe.

Tvorivá dielňa „Plamienok“

V tvorivej dielni „Plamienok“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, si na svoje prídu najmä milovníci rôznych výtvarných techník. V závislosti od záujmu, schopností a zručností môžu klienti vyrábať rôzne predmety (sviečky, stromčeky šťastia z korálikov), šúľať guličky z krepového papiera a lepiť z nich obrázky, kresliť, vymaľovávať obrázky a podobne. Klienti taktiež vyrábajú jednoduché ozdoby k blížiacim sa sviatkom (Veľká noc, Vianoce). Tieto aktivity prispievajú k udržiavaniu jemnej motoriky. V rámci udržiavania kognitívnych funkcií sa využívajú pamäťové tréningy (hádanky, krížovky), prvky biblioterapie (čítanie kníh, článkov a diskusia), prvky muzikoterapie (počúvanie hudby, hádanie interpretov, spievanie). V rámci tejto tvorivej dielne sa uskutočňujú aj spoločné posedenia spojené s oslavou menín a narodenín klientov. V rámci tvorivej dielne Plamienok aktívne pracuje spevokol. Prechádzka v areáli zariadenia a pobyt vonku sú veľmi príjemným spestrením.

Tvorivá dielňa „Prútik“

Tvorivá dielňa „Prútik“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ponúka klientom kreatívne aktivity ako pletenie košíkov, prácu s drevom, háčkovanie, pletenie, štrikovanie, šitie rôznych predmetov, dekorácií a ozdôb. Využívajú sa rôzne materiály, látky, korálky a krepový papier. V rámci tejto tvorivej dielne sú organizované aj spoločné posedenia pri kávičke a občerstvení, častokrát spojené s oslavou menín a narodenín klientov. Aktivity na udržiavanie jemnej motoriky sa striedajú podľa záujmu, schopností a zručností klientov s aktivitami na udržiavanie kognitívnych funkcií (pamäťové tréningy – hádanky, krížovky, reminiscencia – spomienkovo; prvky muzikoterapie – počúvanie hudby a spievanie; prvky biblioterapie – čítanie článkov a kníh, diskusia).

Tvorivá dielňa „Bystruška“

Tvorivá dielňa „Bystruška“, pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie, svojimi aktivitami klientom ponúka kreatívny zážitok využívaním prvkov arteterapie – vyrábanie dekorácií, obrazov a ozdôb použitím rôzneho materiálu (látky, ozdobné kamienky, koráliky, prírodný materiál, špagát). Klienti, ktorí majú radi záhradkárčenie sa môžu v rámci dielne venovať úprave areálu, starostlivosti o flóru, pestovaniu zeleniny v skleníku a podobne. Nezabúda sa ani na napĺňanie duchovných potrieb našich klientov. Okrem svätej omše, ktorú naše zariadenie zabezpečuje na týždennej báze, sa klienti stretávajú v kaplnke na duchovných stretnutiach, kde môžu prežívať príjemné duchovne naplnené chvíle.