Občianske združenie Slnko Jesene

Vzniklo v roku 2004 s cieľom skvalitniť život klientov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi.

Občianske združenie pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi spolupracuje s vedením mesta Sereď
a ďalšími inštitúciami, ktoré poskytujú finančné prostriedky na zvýšenie úrovne života klientov na základe žiadosti zariadenia o dotáciu.

Vďaka Občianskemu združeniu sme získali finančné prostriedky na zapojenie sa do viacerých projektov, ktoré nám umožňujú neustále skvalitňovať poskytované sociálne služby v našom zariadení.

Ďakujeme, že nás podporujete svojimi 2% z daní.

Občianske združenie má založený účet v Slovenskej sporiteľni v Seredi č.:

SK14 0900 0000 0002 0193 2023 Vážime si Vašu pomoc a podporu.