Výročné správy o činnosti a hospodárení

za roky

2018 (PDF, 6.45 MB)
2019 (PDF, 8.96 MB)
2020 (PDF, 7.35 MB)
2021 (PDF, 3 MB)
2022 (PDF, 6 MB)

Ekonomicky oprávnené náklady

za roky

2017 (PDF, 150.78 KB)
2018 (PDF, 484.23 KB)
2019 (XLS, 101.5 KB)
2020 (XLS, 102.5 KB)
2021 (XLS, 106.5 KB)
2022 (XLS, 78 KB)