Výročné správy o činnosti a hospodárení

za roky

2018 (PDF, 6.45 MB)
2019 (PDF, 8.96 MB)
2020 (PDF, 7.35 MB)
2021 (PDF, 3 MB)
2022 (PDF, 6 MB)
2023 (PDF, 6.10 MB)

Ekonomicky oprávnené náklady

za roky

2017 (PDF, 150.78 KB)
2018 (PDF, 484.23 KB)
2019 (XLS, 101.5 KB)
2020 (XLS, 102.5 KB)
2021 (XLS, 106.5 KB)
2022 (XLS, 78 KB)
2023 (XLS, 79 KB)