Názov projektu: SVET ZA OKNOM Z TEPLA DOMOVA

Cieľom projektu je vytvoriť v spoločenskej miestnosti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi miesto s pohodlným sedením pri virtuálnom okne vlaku v podobe televízora, na ktorom budú púšťať opatrovatelia a terapeuti ľuďom so zníženou pohyblivosťou alebo mentálnym zdravím videozáznamy z reálnych ciest dopravnými prostriedkami.

Projekt je zameraný na zlepšenie stavu človeka (zachovanie jeho osobnej identity a sebaúcty, podporovanie jeho dôstojnosti a zlepšenie komunikácie s ním). Liečenie spomienkami vychádza z prirodzenej duševnej činnosti človeka, keďže každý máme potrebu spomínať, bilancovať, spracovávať udalosti zo svojho života a dávať im zmysel. Simulácia jazdy vlakom poteší dušu každého cestovateľa, vybaví mu spomienky na zážitky z mladosti, prinesie nové námety na veselé rozhovory a možno aj zvýši chuť do jedla. Sledovanie videozáznamu z cesty je možné využiť okrem spomínania aj na tréning pozornosti, postrehu, sústredenia sa alebo krátkodobej pamäte ako súčasti kognitívneho tréningu. Toto miesto môže byť súčasťou ergoterapeutickej miestnosti a slúžiť na reminiscenčnú terapiu a kognitívny tréning klientov s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou. Reminiscenčná terapia je liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť človeka a cez jeho vybaviteľné spomienky ho mentálnej aktivizuje. Kognitívny tréning je jedna z neliekových možností obnovenia, zlepšenia alebo aspoň udržania poznávacích funkcií človeka, ktoré potrebujeme na vykonávanie akejkoľvek úlohy a ktorých úpadok výrazne znižuje kvalitu prežívania ľudského života.

Rámcový rozpočet projektu:

Nákup televíznej techniky a príslušenstva – 1100 euro

Nákup nábytku a doplnkov – 650 euro

Nákup a inštalácia dekoratívnych panelov okolo TV – 750 euro