Búrame digitálnu priepasť u seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

OZ SpecialCare Košúty dňa 27.7.2021 začalo realizovať projekt pre prijímateľov DD a DSS pre dospelých v Seredi, ktoré sa uskutoční vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange. Cieľom projektu je rozvíjať digitálnu zručnosť u 30 PSS počas troch mesiacov za účasti odborných lektorov.

SpecialCare
občianske združenie
Košúty č. 129, 925 09 Košúty